O firmie

Firma Geo-har została założona w 1990 r. Zatrudnieni u nas specjaliści działają w zakresie szerokiej gamy badań geologicznych.

 

 

Wykonujemy różnego rodzaju dokumentacje geotechniczne , geologiczno inżynierskie, hydrogeologiczne, a w szczególności:

 • badania gruntów niezbędne do ustalenia parametrów geotechnicznych gruntów dla obliczeń posadowień fundamentów,
 • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, opinii geotechnicznych i geotechnicznych warunków posadowienia obiektów,
 • opracowania geotechniczne między innymi dla potrzeb przydomowych oczyszczalni ścieków i budownictwa jednorodzinnego,
 • badania laboratoryjne gruntów,
 • oceny stanu zagęszczenia gruntów rodzimych, nasypów budowlanych i podsypek fundamentowych,
 • wiercenia geologiczne,
 • sondowania dynamiczne i statyczne gruntu,
 • kompleksową obsługę geotechniczną podczas prowadzenia budowy,
 • konsultacje geotechniczne oraz ekspertyzy geotechniczne,
 • badania fundamentów istniejących budynków i sposób ich posadowienia,
 • obliczenia stateczności skarp i zboczy,

W ponad dwudziestoletniej działalności firmy wykonaliśmy kilka tysięcy różnych opracowań i ekspertyz dla celów w większości budowlanych :

 • mieszkalnych (osiedla mieszkaniowe, bloki ,budynki jednorodzinne itp,)
 • przemysłowych( hale magazynowe, fabryki, itp.)
 • użyteczności publicznej (szkoły , żłobki , przedszkola, sklepy , galerie handlowe stacje benzynowe itp.) infrastrukturalne(autostrady, drogi , ulice, mosty , przepusty , kanalizacje sanitarne, deszczowe, wodociągi i wiele innych)