Oferta

Głównym kierunkiem naszej firmy jest wykonywanie:

 • badania gruntów niezbędne do ustalenia parametrów geotechnicznych gruntów dla obliczeń posadowienia fundamentów
 • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, opinii geotechnicznych i  geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
 • opracowania geotechniczne między innymi dla potrzeb przydomowych oczyszczalni ścieków i budownictwa jednorodzinnego,
 • badania laboratoryjne gruntów,
 • oceny stanu zagęszczenia gruntów rodzimych, nasypów budowlanych i podsypek fundamentowych,
 • wiercenia geologiczne( sznekowe, szapowe, łyżkowe, gryzerowe i rdzeniowe przy pomocy wierticy mechanicznej)
 • sondowania dynamiczne i statyczne gruntu,
 • kompleksową obsługę geotechniczną podczas prowadzenia budowy,
 • konsultacje geotechniczne oraz ekspertyzy geotechniczne,
 • badania fundamentów istniejących budynków i sposób ich posadowienia,
 • obliczenia stateczności skarp i zboczy,
 • sondowanie dynamiczne i statyczne gruntu
 • sonda CPT